بازنگری

(  در بازنگری بنظرم آمد به جای شاگرد یک اسم بگذارم که لحن صمیمانه تری به متن میدهد .

بدینترتیب از اینجا به بعدن اسم کارما   karma  را  به جای شاگرد جایگزین میکنم . )

/ 3 نظر / 8 بازدید
بیتا سالک

ایده ی خوبیه[چشمک]

بیتا سالک

حالا که به ترتیب یاد گرفتم بخونم میرم که یک باره دیگه بخونمش.[عینک]

بیتا سالک

اول نژاد عشق رو.....بعد هم آفتاب های بعد از باران رو[گل][قلب][لبخند]